•  
  •  

ครีมอันตราย ครีมเถื่อน

รู้เท่าทันครีมเถื่อน

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งในท้องตลาดและบนอินเตอร์เนต มีเครื่องสำอางราคาหลัก 100 ถึงหลัก 1000 และมีทั้งเครื่องเครื่องสำอางที่มาตรฐานและต่ำกว่ามาตรฐาน เครื่องสำอางที่ต่ำกว่ามาตรฐานคือเครื่องสำอางที่ใส่สารเกินปริมาณที่กำหนด หรือ ที่ทาง อย. ไม่อนุญาตให้ใส่

เพิ่มเติม  

triple white serum

การลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางกับโรงงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมรับมือ AEC

   ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ไปจนกระทั่งผู้ประกอบการ SME  และโอท๊อปรายเล็กรายน้อยต้องคำนึงถึงคือ เงินลงทุน/งบประมาณสำหรับการดำเนินการ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ (มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 20-40 ของต้นทุนทั้งหมด)

เพิ่มเติม

  • เราบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ การตลาดออนไลน์ โฆษณา เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  • โรงงานอาหารเสริม, ผลิตอาหารเสริม OEM, พัฒนาสูตร, สร้างแบรนด์ ODM, แบ่งบรรจุ
  • alt=
  • วิจัย วิเคราะห์คุณสมบัติ เครื่องสำอาง ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ