CMMD โรงงานผลิตอาหารเสริม BY Cosmaprof

CMMD โรงงานผลิตอาหารเสริม BY Cosmaprof

โปรโมชั่น ครีมกันแดด ต้อนรับหน้าร้อน The total Solution Sunsceen SPF50+ PA++++ The Total Solution Brightening Cream

บริการของCOSMAPROF

 

Service

 

 

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

 • รับผลิตเครื่องสำอาง , เวชสำอาง OEM : เป็นการรับจ้างผลิตสินค้า ตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
 • การสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ODM (One Stop Service) : เป็นการให้บริการผลิตเครื่องสำางที่ครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำ การให้ความรู้แก่คุณ
 • การวิจัยและพัฒนาสูตร  : มีการรับวิจัยและพํฒนาสูตรเครื่องสำอางตามที่ลูกค้าต้อง ดังเช่น การพัฒนาสูตรครีมกันเเดดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เเละ สูตรที่ได้จะเป็นลิขสิทธ์ของลูกค้าเอง
 • การจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางควบคุม : บริษัทจะดำเนินการในกระบวนการยื่นจดแจ้งให้ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
 • การขายเนื้อสินค้าหน่วยใหญ๋ (Bulk) : บริษัทจะขายเนื้อครีมเครื่องสำอางในปริมาณที่มากจำนวนหลายกิโลกรัมสำหรับลูกค้าที่มีควาต้องการ

 

โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • รับผลิตอาหารเสริมอาหาร OEM : เป็นการรับจ้างผลิตอาหารเสริม ตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
 • การสร้างแบรนด์เสริมอาหาร ODM  (One Stop Service) การขายเนื้อใหญ่ (Bulk)  : เป็นการให้บริการผลิตอาหารเสริมที่ครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำ การให้ความรู้แก่คุณ รวมไปถึงการขายเนื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากจำนวนหลายกิโลกรัมสำหรับลูกค้าที่มีควาต้องการ
 • การวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : เพื่อตอบสะนองงความต้องการของผู้บริโภคอยากมี่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีความเฉพาะของทางลูกค้าโดยมีทีมงานที่มีความเชียวชาญและเทคโนโลยีที่มีความสากลเพื่อวิจัยเเละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สมบูรณืที่สุด
 • บรรจุผงลงแคปซูล เชนผงสมุนไพร  อาหาร : เรามีรุูปแบบการบรรจุทีหลากหลายที่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
 • บรรจุแผงแคปซูล,รับบรรจุซอง,บรรจุกล่อง,ซิงก์ฟิล์ม :  เมื่อทำการบรรจุในรูปแบบต่างๆเรียบร้อยแล้วเรายังมีบริการแพ็คกิงค์ให้ด้วย

 

โรงงานแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง และ บรรจุภัณฑ์

 • ให้บริการแบ่งบรรจุเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง :  เรามีโรงงานแบ่งบรรจุครีมที่มีมาตรฐานรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งบรรจุครีม
 • ให้บริการติดฉลากผลิตภัณฑ์ : ด้วยความพร้อมของบุคลกรเราสามารถให้บริการติดฉลากผลิตภัณฑ์ได้เท่าจำนวนที่ท่านต้องการ
 • ซิงค์ฟิล์มร้อน ฟิล์มหด ผลิตภัณฑ์เเครื่องสำอาง : เรามีเครื่่องมือในการซิงค์ฟิล์มร้อนสินค้าได้หลากหลลายรูปแบบตามที่ท่านต้องการ
 • รับแพ็คสินค้าทุกชนิดบรรจุ กล่อง ถุง ซอง ตามความต้องการ : ในกระบวนการแพ็คสินค้า เราสามารบรรจุได้หลาหลายรูปแบบ
 • รับพิมพ์ เลข Lot วันที่ผลิต วันหมดอายุ : ด้วยความพร้อมของเครื่องมือและบุคลกรเราสามารถพิมพ์ เลข Lot วันที่ผลิตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง :  เรามีบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางให้ท่านเลือกหลากหลายที่เหมาะสมกับชนิดของเครื่องสำอางศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการตลาดออนไลน์
 • ให้บริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ : จากประสบการณ์ในวงการเครื่องสำอางมากว่า10 ปี เราจึงมีความพร้อมในฐานข้อมูลผู้บริโภคว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด
 • Online Shopping Sites : เว็บไซด์ของเราสร้างและออกแบบมาสามารถ เลือกซื้อ สั่งซื้อ และชำระเงินทันทีได้ง่ายๆ
 • Photographic Studio : เราจะมีสถานที่สำหรับถ่ายรูปสินค้าบริการแก่ผู้บริโภคด้วยทีมงานที่มืออาชีพ
 • การตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ : เพื่อตอบสนองตลาดออนไลน์เราจึงมีการโฆษณาผ่านเว็บไซด์ต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขาย
 • ออกแบบ ฉลาก โลโก้ กล่อง สื่อสิ่งพิมพ์ : เรามีทีมกราฟฟิกดีไซน์ที่มีคามเชี่ยวชาญ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ของท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นได้ไม่่ซ้ำใคร

 

ศูนย์วิจัยและทดสอบประสิทธฺ์ภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 • การทดสอบประสิทธฺิภาพของผลิตภัณฑ์ (Phoduct Efficacy Test) :  เรามีบริการในการทดสอบคุณภาพของเครื่องสำอางพร้อมกับได้ใบรับรองจากทางศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มคววามน่าเชื่อถือของผู้บริโภค
 • การตรวจสอบเชื้อ (Microbial Test) :  เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับความปลอดภัยมากขึ้น เราจึงบริการในการตรวจสอบเครื่องสำอาง
 • การวิจัย และพัฒนาสูตร (Research and Development) : เรามีบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในการควบคุมการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
 • การวิเคราะห์เครื่องสำอางเชิงคุณภาพ (Quality Test) :ตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เช่น ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ , การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์เครื่องสำอางเชิงปริมาณ (Quantity Test) :ตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น  ความความเข้มข้นของสารที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นต้น

 

 

 


ติดต่อเรา บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด :

880 อาคารสบายใจเรสซิเดนท์ เอ ห้องเลขที่ 1101-1102 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-735-3311 , แฟกซ์: 02-735-1523 , อีเมล์: info@cosmaprof.co.th